Konstruktive løsninger på gamle mønstre

Ved å erkjenne følelser som oppstår i situasjoner som trigger gamle mønstre, kan vi oppleve et indre ønske om å unngå slike mønstre, og heller velge mer konstruktive løsninger.

Inngrodde mønstre kan jo være alt mulig. Vi har selvfølgelig mange positive inngrodde mønstre. For eksempel smiler de fleste av oss tilbake når noen smiler til oss. Hvis noen gjesper, så gjesper vi også – uten at man helt vet hvorfor det er slik.

Men det jeg snakker om er selvfølgelig det vi anser å være negative inngrodde mønstre. Ting vi ikke ønsker å gjøre, men gjør allikevel. En gang for lenge siden var det kanskje en løsning på noe, i dag er det bare en plage.

Når vi erkjenner problemet, kan vi gjøre noe med det, med eller uten hjelp fra andre. Mange kommer til at det er lettere å kutte ut slike negative inngrodde mønstre fullt og helt, heller enn å forsøke å gjøre mønsteret akseptabelt. Ofte fordi kostnaden med å etablere en akseptabel versjon er høyere enn å fjerne mønsteret helt. Enkelt mønstre, som å spise, kan vi selvfølgelig ikke bare fjerne, men må finne en akseptabel løsning. Røyking er det som regel greit å gi helt slipp på.

Allikevel, selv om vi bestemmer oss for å ikke gå inn i gamle mønstre, så opplever de fleste av oss at vi gjør det allikevel. Intellektuelt vet vi at det er ugunstig og i beste fall bortkastet tid, men det er følelser som driver oss. Selv om vi er rasjonelle, så er vi ikke logiske maskiner. Mennesker handler som regel på følelser.

Det er derfor hensiktsmessig å etablere en følelsesmessig forståelse av hvilke situasjoner som trigger slike mønstre. Det er ikke nok å bare vite det, vi må kjenne det på kroppen. Mange kjenner det i magen.

Når vi blir bevisste hvordan slike situasjoner påvirker oss følelsesmessig kan vi samtidig bli bevisste vår tendens til å gå i det gamle mønsteret. Vi kan tenke oss at vi holder de to følelsene i hver hånd. Følelsen som situasjonen skaper, og følelsen av å gå i det gamle mønsteret. Da kan det være at vi blir bevisste en ny følelse. Et ønske om å slippe å gå i det gamle mønstret og heller stå i følelsen som situasjonen skaper.

Når vi velger å stå i ubehaget får vi også en mulighet til å se for oss positive ting vi kan gjøre som vil motvirke det. Vi opplever en ny følelse. Følelsen av å håndtere den gamle smerten på en konstruktiv måte.