Få din fantasi til å jobbe for deg, ikke mot deg

Da vi var barn var vi i god kontakt med vårt ubeviste sinn, som en kilde til fantasi. Etterhvert mistet vi denne kontakten, og vårt ubevisste sinn gav opphav til plager. Vi trenger å fornye denne kontakten ved å bedre vår kobling mellom det bevisste og det ubevisste. 

Det er et komplekst samspill med mellom hjernen og fordøyelsen. Fordøyelse skjer best når vi er i ro og føler oss trygge. Hvis det oppstår en fare blir fordøyelsen umiddelbart påvirket. Hos for eksempel en vill hest, som er vant med å flykte, vil tarmen tømmes for å kunne bruke all energi på flukt.

Når vi er i kjemp/flykt-modus fungerer fordøyelsen dårlig. Men denne modusen er ment å bare vare i korte øyeblikk. Hvis vi hele tiden tenker på alle de negative tingene som kan skje, så vil vi hele tiden gå rundt i en kontinuerlig kjemp/flykt-modus. Hvis vi blir gående rundt i en slags evigvarende nødstilstand kan det føre til fordøyelsesproblemer. Vi kan til og med bli sinte på den delen av oss som fører til de problemene vi opplever. Men sinne, avvisning eller oppgitthet vil ikke hjelpe.

Det vi trenger å gjøre er å få vår fantasi til å arbeide for oss, ikke mot oss. Vi trenger gjenoppbygge koblingen til vårt ubevisste sinn. Vi trenger å temme den ville  hesten. Hypnoterapi vil hjelpe oss å komme i kontakt med det ubevisste på en positiv måte, slik at vi kan finne positive, kreative løsninger i ro og velbehag.